TÓTH ANDRÁS

a Tavasz Nőikar karnagya

Bartók Béla – Pásztory Ditta-díjas (1998) Egressy Béni-díjas (1999) karnagy

a Honvéd Férfikar vezető karnagya (1989-2001)

Önéletrajz

1946. július 2.-án születtem Budapesten. Zenei tanulmányaimat alsó fokon zongorából Vigh Károlynénál, középfokon (1960-64) zeneszerzés előkészítő szakon Sugár Rezsőnél végeztem.

A Bartók Béla Tanárképző Főiskolán, (1964-67) zeneelmélet-szolfézs szakot végeztem Sugár Rezsőnél és Bárdos Györgynél, itt tanultam először melléktantárgyként magánéneket Králikné Rosner Melániánál. Közben orgona tanulmányokat folytattam Kárpáti Józsefnél, valamint segédkántori gyakorlatot az óbudai Péter-Pál rkat. templomban. A diploma után (1967-74) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytattam a tanulmányaimat zeneszerzés szakon Szervánszky Endrénél, felvett tantárgyként a vezénylési gyakorlat tárgyat is teljesítettem Párkay Istvánnál.

Tóth András karnagyA zeneakadémiai tanulmányaimmal egyidejűleg (1967. augusztus 1.) elhelyezkedtem a Magyar Néphadsereg Művészegyüttese Férfikaránál karkötelezett korrepetitori beosztásban. A feladataim közé tartozott az énekesek egyéni és csoportos hangképzése, zongorakísérése. Munkámat neves karnagyok, Kiss István és Pődör Béla irányították, akik nagymértékben hozzájárultak a zenei fejlődésemhez.

1976 december 1.-én kineveztek az énekkar karnagyává. Először Pődör Béla, majd Zámbó István vezető karnagy irányításával dolgoztam. Számos rádió és hanglemezfelvétel készült már ekkor is az irányításommal, valamint nyári, szabadtéri előadások karigazgatója lehettem, (Verdi: Aida, Arrigo Boito: Mephistofele, Erkel: Hunyadi László stb.) Közben tovább képeztem a hangomat a magánéneklés területén is Bikkfalvi Júliánál.

1989. augusztus 1.-én kineveztek a Honvéd kórus vezető karnagyává, ezt a munkakört 12 éven keresztül töltöttem be. Ez idő alatt több száz koncertet, rádió és hanglemezfelvételeket, külföldi turnékat (Németország, Finnország, Hollandia, Mexikó, Kuba, Szlovákia, Románia, Ausztria stb.) teljesítettem. Összesen 34 éven keresztül foglalkoztam hivatásos énekesek kartechnikai és egyéni hangképzésével.

A fentieken túlmenően az amatőr énekkari kultúra tevékeny részese is voltam, a HVDSZ Liszt Ferenc Férfikart, (1980 – 90) a Tabán kórust, (1990 – 94), a Tavasz Nőikart, (1994 – 2002), a Budapesti Kórust, (2001 – 2005), valamint a Solymári Corvinus Vegyeskart (2000 – 2005) vezettem. Számos nemzetközi kórusversenyen indultam, legemlékezetesebb sikereim: Debreceni Bartók Béla Kórusverseny III. díj, Llangollen (Wales) I. díj folklór, és I. díj férfikari kategóriában.

Munkámat a Honvédség az „Egressy Béni Díj”-jal ismerte el, a civil művészeti élet pedig a Bartók Béla - Pásztory Ditta díjjal jutalmazta.

Tóth András karnagy

Zeneszerzői munkásságom elsősorban az énekkari irodalom terén bontakozott ki, számos világi és egyházzenei mű született részben egynemű, részben vegyes-karokra.

A hangszeres zene komponálása a zeneiskolai aktivitásommal együtt indult, főleg gyermek-, és ifjúsági darabok írásával.

Két tv-film zenéjét szereztem, ezek a Dallos Szilvia „Az Időkirály birodalma” c. film (2007), illetve az „Illemberke” c. hétrészes sorozat (2009) voltak, melyeket már többször adásban is láthatott a közönség.

Tóth András

Tóth András karnagyTóth András karnagy